11.5 תכנון מענים לסיכון

תכנון מענים לסיכון הוא תהליך ההכנה של אפשרויות ושל פעולות שבכוחן לשפר את ההזדמנויות ולצמצם את האיומים על מטרות הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מתייחס לסיכונים על פי סדר העדיפות שלהם וכולל הוספת משאבים ופעילויות לתקציב , ללוח הזמנים ולתכנית לניהול משאבי הפרויקט בהתאם לצורך . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 11-18 תרשים 11-19 הוא תרשים הזרימה של התהליך . התהליך לתכנון מענים לסיכון מתקיים אחרי התהליך לביצוע ניתוח כמותי של סיכונים ( אם משתמשים בו . ( כל מענה לסיכון מצריך הבנה של המנגנון שלפיו הוא יתייחס לסיכון . זהו המנגנון שבו משתמשים כדי לבחון אם תכנית המענה לסיכון היא בעלת ההשפעה הרצויה . במסגרת תכנון המענים לסיכון מזהים ומקצים אדם אחד ( האחראי למענה לסיכון ) שיקבל אחריות על כל מענה לסיכון שהסכימו עליו ושקיבל מימון . מענים לסיכון צריכים להתאים לחשיבות הסיכון , להיות כדאיים כלכלית יחסית לאתגרים שבפניהם , להיות מציאותיים במסגרת הפרויקט , להיות מוסכמים על כל הצדדים המעורבים ולהיות באחריותו של אדם שאפשר לסמוך עליו . לרוב נדרשת בחירה של מענה הסיכו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ