11.4.3 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים: תפוקות

11 . 4 . 3 . 1 עדכונים למסמכי פרויקט המידע המתקבל מניתוח כמותי של סיכונים מעודכן במסמכי הפרויקט . עדכוני רשימת סיכונים יכולים להיות : ניתוח הסתברותי של הפרויקט . אומדים את תוצאות לוח הזמנים והעלות האפשריות עבור הפרויקט , שמפרטות את העלויות ואת תאריכי הסיום האפשריים עם רמות הסמך שלהם . משתמשים בתפוקה זו , שמבוטאת לא פעם כהתפלגות תדירות מצטברת , יחד עם יכולת קבלת הסיכון של בעלי העניין , כדי לאפשר לכמת את עתודות העלות והזמן לשעת חירום . עתודות אלו נחוצות לצורך הפחתת הסיכון שתתרחש חריגה ממטרות הפרויקט המוצהרות עד לרמה שמתקבלת על דעת הארגון ; הסתברות השגת מטרות העלות והזמן . נוכח הסיכונים הניצבים בפני הפרויקט , ניתן לאמוד את ההסתברות להשגת מטרות הפרויקט על פי התכנית הנוכחית בעזרת תוצאות ניתוח כמותי של סיכונים . לדוגמה , בתרשים , 11-17 הסבירות שישיגו אומדן עלות של 41 מיליון דולר היא ; 12 ° / 0-כ רשימה מתועדפת של סיכונים מכומתים . ברשימה נכללים הסיכונים שהם ההזדמנויות והאיומים הגדולים ביותר בפרויקט . ביניהם יש סיכונים שיכולים להשפיע במידה הרבה ביותר על עתודת העלות לשעת חירום וסיכונים שהכי סבי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ