תרשים ‭:11-1 3‬ טווח אומדני עלויות הפרויקט שנאספו במהלך ראיון העוסק בסיכונים