11.4.2 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים: כלים ושיטות

11 . 4 . 2 . 1 שיטות איסוף והצגה של נתונים ראיון - שיטות ראיון מסתמכות על ניסיון ועל מידע היסטורי שמטרתם לכמת את ההסתברות ואת ההשפעה של הסיכונים על מטרות הפרויקט . סוג ההתפלגות של ההסתברויות שייעשה בו שימוש קובע איזה מידע צריך לאסוף . לדוגמה , עבור כמה התפלגויות נפוצות צריך לאסוף מידע על התרחיש האופטימי ( נמוך , ( הפסימי ( גבוה ) והסביר ביותר . דוגמאות לאמידות תלת-נקודתיות של עלויות נמצאות בתרשים . 11-13 מידע נוסף על אמידות תלת-נקודתיות נמצא באמידת משכי פעילות ( סעיף ( 6 . 5 ובאמידת עלויות ( סעיף . ( 7 . 2 תיעוד הנימוקים עבור טווחי הסיכונים ופירוט ההנחות שעליהן הם מתבססים הם מרכיבים חשובים בראיון כיוון שהם יכולים להציע תובנות על מידת אמינותו של הניתוח . התפלגויות הסתברות - התפלגויות הסתברות רציפות , שמרבים להשתמש בהן ביצירת מודלים ובסימולציות , מייצגות אי-ודאות לגבי ערכים , כגון משכי פעילויות בלוח הזמנים ועלויות רכיבי הפרויקט . אפשר להשתמש בהתפלגויות בדידות כדי להציג אירועים לא ודאיים , כמו תוצאה של בדיקה או תרחיש אפשרי בעץ ההחלטות . בתרשים 11-14 מוצגות שתי דוגמאות של התפלגויות רציפות ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ