11.4.1 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים: תשומות

11 . 4 . 1 . 1 תכנית ניהול סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול סיכונים מספקת קווים מנחים , שיטות וכלים שאפשר להשתמש בהם בניתוח סיכונים כמותי . 11 . 4 . 1 . 2 תכנית ניהול עלויות מתוארת בסעיף . 7 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול עלויות מספקת קווים מנחים לקביעת עתודות לסיכונים וניהולן . 11 . 4 . 1 . 3 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת בסעיף . 6 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול לוח הזמנים מספקת קווים מנחים לקביעת עתודות לסיכונים וניהולן . 11 . 4 . 1 . 4 רשימת סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 2 . 3 . 1 רשימת הסיכונים משמשת נקודת סימוכין לביצוע ניתוח כמותי של סיכונים . 11 . 4 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון עשו"ם לספק תובנות והקשר לניתוח סיכונים , למשל : מחקרי ענפי תעשייה של פרויקטים דומים שערכו מומחים לסיכון ; מסדי נתונים של סיכונים שיכולים להיות זמינים ממקורות בענף התעשייה או ממקורות קנ"ניים . 11 . 4 . 1 . 6 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים ב 0 עיף . 2 . 1 . 4 נכסי התהליכים הארגוניים שיכולים להשפיע על התהליך לביצוע ניתוח כמותי של סיכונים כוללים מי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ