11.3.3 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים: תפוקות

11 . 3 . 3 . 1 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שאפשר שיעודכנו הם , בין היתר : עדכונים לרשימת סיכונים - מעדכנים את רשימת הסיכונים בכל מידע חדש שנהיה זמין במהלך הניתוח האיכותי של הסיכונים . עדכוני רשימת הסיכונים הם , בין היתר , הערכות של הסתברויות והשפעות עבור כל סיכון , דירוג סיכון או ציונים , מידע על דחיפות הסיכון או חלוקה לקבוצת הסיכון ורשימת מעקב אחר סיכונים בעלי הסתברות נמוכה או סיכונים שמחייבים ניתוח נוסף ; עדכונים ליומן הנחות - הנחות יכולות להשתנות ככל שמידע חדש הופך זמין בעזרת ניתוח איכותי של סיכונים . יש לעדכן את יומן ההנחות כד- לשלב בו את המידע החדש שהתקבל . אפשר לשלב הנחות בהצהרת תכולת הפרויקט או ביומן הנחות נפרד .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ