11.3.2 ביצוע ניתוח סיכונים איכותי: כלים ושיטות

11 . 3 . 2 . 1 ניתוח הסתברות והשפעת סיכון בהערכת ההסתברות לסיכון נבדקת סבירות התממשותו של כל סיכון ספציפי . בהערכת ההשפעה של הסיכונים נבדקות ההשלכות האפשריות על מטרות הפרויקט כגון לוח זמנים , עלות , איכות או ביצועים . בהערכה זו גם מתייחסים להשלכות שליליות של איומים וגם להשלכות חיוביות של הזדמנויות . בתהליך זה מנתחים את ההסתברות ואת ההשפעה של כל סיכון שזוהה . אפשר להעריך סיכונים בראיונות או בפגישות עם משתתפים שנבחרו בשל היכרותם עם קבוצות הסיכונים שעומדים על הפרק . ישתתפו בפגישות גם חברי צוות הפרויקט וגם אנשים בקיאים מחוץ לפרויקט . במהלך הראיון או הפגישה מעריכים את רמת ההסתברות להתממשות הסיכון ואת השפעתו על כל מטרה . מתעדים גם פרטים מסבירים , לרבות הנחות המצדיקות את הרמות שנקבעו . את הסתברויות הסיכון והשפעותיהן מדרגים לפי ההגדרות שבתכנית ניהול הסיכונים . סיכונים בעלי הסתברות והשפעה נמוכים ישולבו ברשימת סיכונים לצורך מעקב עתידי . 11 . 3 . 2 . 2 מטריצת הסתברות והשפעה ניתן לתעדף סיכונים למטרת ניתוח כמותי נוסף ולמטרת תכנון מענים לסיכון על פי דירוג הסיכון שלהם . סיכונים מדורגים על פי הערכת הס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ