11.3.1 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים: תשומות

11 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 1 . 3 . 1 הרכיבים העיקריים של התכנית לניהול סיכונים , שבהם משתמשים בתהליך הביצוע של ניתוח איכותי של סיכונים , הם , בין היתר , תפקידים ותחומי אחריות לביצוע ניהול סיכונים , תקציבים , פעילויות לוח זמנים לניהול סיכונים , קבוצות סיכונים , הגדרות של הסתברות והשפעה , מטריצת הסתברות והשפעה ויכולת קבלת סיכון מתוקנת של בעלי עניין . תשומות אלה מותאמות לרוב לפרויקט בתהליך תכנון ניהול הסיכונים . אם הן אינן זמינות , אפשר לפתח אותן בתהליך הביצוע של ניתוח איכותי של סיכונים . 11 . 3 . 1 . 2 תכנית ב 0 י 0 לתכולה מתוארת בסעיף . 5 . 4 . 3 . 1 הסיכונים בפרויקטים מסוג שכיח או בפרויקטים שחוזרים ונשנים נוטים להיות מובנים יותר . בפרויקטים שבהם נעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות או ראשוניות מסוגן וכן בפרויקטים מורכבים מאוד - בדרך כלל יש פחות ודאות . אפשר לאמוד אותה על ידי בחינת תכנית הבסיס של התכולה . 11 . 3 . 1 . 3 רשימת סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 2 . 3 . 1 רשימת סיכונים מכילה את המידע שישמש כדי להעריך את הסיכונים וכדי לתעדף אותם . 11 . 3 . 1 . 4 גורמים סביבת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ