תרשים ‭:11-9‬ ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים: תרשים זרימה של התהליך