11.2.3 זיהוי סיכונים: תפוקות

11 . 2 . 3 . 1 רשימת סיכונים התפוקה הראשית של זיהוי הסיכונים היא הרישום ההתחלתי ברשימת הסיכונים . רשימת הסיכונים היא מסמך שבו נרשמות תוצאות ניתוח הסיכונים ותכנון המענים לסיכון . הוא מכיל את התוצאות של התהליכים האחרים לניהול סיכונים בזמן התנהלותם . כך , במשך הזמן חלה על"ה ברמת המידע ובסוג המידע שנכלל ברשימת הסיכונים . הכנת רשימת הסיכונים מתחילה בתהליך זיהוי הסיכונים עם המידע המפורט להלן , ורק אחר כך הופכת זמינה לתהליכי ניהול פרויקט ולתהליכי ניהול סיכונים אחרים : רשימת סיכונים שזוהו - מתארים את הסיכונים שזוהו בפירוט המרבי הסביר . ניתן להשתמש במבנה לתיאור סיכונים בעזרת הצהרות סיכון , לדוגמה אירוע עשוי להתרחש ולגרום להשפעה , או אם ק"ם גורם , אירוע יכול להתרחש ולהוביל לתוצאה . נוסף על רשימת הסיכונים שזוהו , סיבות השורש של סיכונים אלה עשויות להפוך לברורות יותר . אלה הם התנאים הבסיסיים או האירועים שעשויים לעורר סיכון אחד או יותר שזוהו . יש לרשום אותם ולהשתמש בהם כדי לתמוך בזיהוי סיכונים עתידי בפרויקט זה או בפרויקטים אחרים ; רשימת מענים אפשריים - לפעמים מזהים מענים אפשריים לסיכונים כחלק מתהליך...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ