11.2.2 זיהוי סיכונים: כלים ושיטות

11 . 2 . 2 . 1 סקרי תיעוד אפשר לסקור באופן שיטתי את תיעוד הפרויקט , לרבות תכניות , הנחות , קובצי פרויקטים קודמים והסכמים . איכות התכניות וההתאמה ביניהן ובין דרישות הפרויקט והנחותיו יכולות להיות מחוונים של סיכון בפרויקט . 11 . 2 . 2 . 2 שיטות איסוף מידע להלן דוגמאות לשיטות איסוף מידע שמשמשות לזיהוי סיכונים : ' 0 עור מוחות - המטרה של סיעור מוחות היא להשיג רשימה מקיפה של סיכוני הפרויקט . צוות הפרויקט עורך סיעור מוחות לעתים תכופות עם קבוצה רב תחומית של מומחים שאינם חברי צוות . רעיונות בדבר סיכוני הפרויקט מועלים בהנהגתו של מנחה , בין שבמסגרת סיעור מוחות חופשי ומסורתי ובין שבמסגרת שיטות ראיון רב משתתפים . סיווג של הסיכונים , כמו מבנה סיכונים מפורט , יכול לשמש מסגרת . לאחר מכן מזהים את הסיכונים , מסווגים אותם ומחדדים את הגדרותיהם ; שיטת דלפי - שיטת דלפי היא דרך להגיע לתמימות דעים בקרב מומחים . מומחים לסיכוני פרויקטים משתתפים בשיטה זו בעילום שם . המנחה נעזר בשאלון כדי להעלות רעיונות בנוגע לסיכוני פרויקט חשובים , שאחריו מסכמים את התשובות ומפיצים אותן שוב בין המומחים להערות נוספות . בכמה סבבים ש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ