11.2.1 זיהוי סיכונים: תשומות

11 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול סיכונים מתוארת בסעיף . 11 . 1 . 3 . 1 הרכיבים העיקריים של התכנית לניהול סיכונים שיכולים לתרום לתהליך זיהוי הסיכונים הם הקצאת תפקידים ותחומי אחריות , הקצבות עבור פעילויות ניהול סיכונים בתקציב ובלוח הזמנים וסוגי סיכונים , שלפעמים מתבטאים במבנה סיכונים מפורט ( תרשים . ( 11-4 11 . 2 . 1 . 2 תכנית ניהול עלויות מתוארת בסעיף . 7 . 1 . 3 . 1 תכנית לניהול עלויות מספקת תהליכים ובקרות שיכולים לסייע בזיהוי סיכונים על פני הפרויקט . 11 . 2 . 1 . 3 תכנית ניהול לוח זמנים מתוארת בסעיף . 6 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול לוח הזמנים מסייעת בהבנת המטרות והציפיות הנוגעות לזמן / לוח הזמנים של הפרויקט שסיכונים ( ידועים ובלתי ידועים ) עשויים להשפיע עליהן . 11 . 2 . 1 . 4 תכנית ניהול איכות מתוארת בסעיף . 8 . 1 . 3 . 1 תכנית לניהול איכות היא תכנית בסיס של מדדי איכות ומדדים המשמשים לזיהוי סיכונים . 11 . 2 . 1 . 5 תכנית ני הול משאבי אנוש מתוארת ב 0 עיף . 9 . 1 . 3 . 1 תכנית לניהול משאבי אנוש מנחה כיצד להגדיר את משאבי האנוש של הפרויקט , לאייש אותם , לנהל אותם ובסופו של דבר לשחרר אותם . כמו כן ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ