תרשים ‭:11-6‬ זיהוי סיכונים: תרשים זרימה של התהליך