תרשים ‭:11-5‬ זיהוי סיכונים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות