11.2 זיהוי סיכונים

זיהוי 0 יכונ'ם הוא התהליך להגדרת אותם סיכונים שעשו"ם להשפיע על הפרויקט ולתיעוד מאפייניהם . התועלת העיקרית בתהליך זה היא תיעוד הסיכונים הקיימים והידע והיכולת שהתהליך מעניק לצוות הפרויקט בצפיית אירועים מראש . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 11-5 תרשים 11-6 הוא תרשים הזרימה של התהליך . בפעילויות לזיהוי סיכונים יכולים להשתתף מנהל הפרויקט , חברי צוות הפרויקט , צוות ניהול הסיכונים ( אם מונה צוות כזה , ( לקוחות , מומחי תוכן מחוץ לצוות הפרויקט , משתמשי קצה , מנהלי פרויקטים אחרים , בעלי עניין ומומחים לניהול סיכונים . אף על פי שלעתים קרובות אלה הם המשתתפים העיקריים בזיהוי הסיכונים , יש לעודד את כל אנשי הפרויקט לזהות סיכונים אפשריים . זיהוי סיכונים הוא תהליך שחוזר על עצמו , כי "תכן שסיכונים חדשים יתפתחו או יתגלו ככל שיתקדם הפרויקט . התדירות שבה הוא חוזר על עצמו וההשתתפות בכל מחזור ישתנו ממקרה למקרה . לתיאורי סיכון צריכה להיות צורה קבועה , שמטרתה להבטיח שכל סיכון יובן בצורה ברורה וחד משמעית כדי לתמוך בניתוח ובפיתוח מענה תכליתי . תיאור הסיכון צריך לאפשר השוואה בין ההשפ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ