טבלה ‭:11-1‬ הגדרת מדד <sup>1 </sup>השלכות עבור ארבע מטרות הפרויקט