11.1.2 תכנון ניהול סיכונים: כלים ושיטות

11 . 1 . 2 . 1 שיטות ניתוח שיטות ניתוח נועדו כדי להבין ולהגדיר את הקשר ניהול הסיכונים הכולל של הפרויקט . הקשר ניהול סיכונים הוא שילוב של גישות בעלי העניין לסיכון ושל החשיפה האסטרטגית לסיכון של פרויקט נתון בהתבסס על הקשר הפרויקט בכללותו . לדוגמה , אפשר שיבוצע ניתוח פרופיל הסיכון של בעל העניין כדי לדרג ולאפיין את התיאבון לסיכון ואת יכולת קבלת הסיכון של בעל העניין בפרויקט . נוקטים גם שיטות אחרות , כגון גיליונות לדירוג סיכונים אסטרטגי , כדי לספק הערכת-על של חשיפתו של הפרויקט לסיכון בהתבסס על הקשר הפרויקט בכללותו . בהתבסס על הערכות אלה , צוות הפרויקט יכול להקצות משאבים נאותים ולהתמקד בפעילויות ניהול הסיכונים . 11 . 1 . 2 . 2 חוות דעת מומחים כדי להבטיח ביסוס כולל של התכנית לניהול סיכונים , יש לשקול חוות דעת ועצות מומחים של קבוצות או יחידים שעברו הכשרה "חודית או שהנם בעלי ידע "חודי בתחום , כגון : מנהלים בכירים ; בעלי עניין בפרויקט ; מנהלי פרויקט שעבדו בפרויקטים באותו תחום ( במישרין או באמצעות לקחים שהופקו ;( מומחי תוכן ( SMEs ) בתחום העסקים או בתחום הפרויקט ; קבוצות בענפי התעשייה ויועצים ; אי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ