11.1.1 תכנון ניהול סיכונים: תשומות

11 . 1 . 1 . 1 תכנית ני הול פרויקט בעת תכנון ניהול הסיכונים , יש לתת את הדעת לכל תכניות הניהול המשניות ותכניות הבסיס שאושרו כדי שהתכנית לניהול הסיכונים תהיה בקו אחד איתן . תכנית ניהול הסיכונים היא גם מרכיב של תכנית ניהול הפרויקט . תכנית ניהול הפרויקט מספקת את תכנית הבסיס או את המצב הנוכחי של תחומים המושפעים מסיכונים ובכללם תכולה , לוח זמנים ועלויות . 11 . 1 . 1 . 2 מסמך "זום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך ייזום הפרויקט יכול לספק תשומות שונות כגון סיכונים ברמת-על , תיאורי פרויקט ברמת-על ודרישות ברמת-על . 11 . 1 . 1 . 3 רשימת בעלי עניין מתוארת בסעיף . 13 . 1 . 3 . 1 רשימת בעלי העניין , המכילה את כל הפרטים הקשורים לבעלי העניין בפרויקט , סוקרת את תפקידיהם . 11 . 1 . 1 . 4 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון שיכולים להשפיע על תהליך תכנון ניהול סיכונים הם , בין היתר , גישות לסיכון , ספי סיכון ויכולת קבלת סיכון שמתארים את דרגת הסיכון שארגון יכול לשאת . 11 . 1 . 1 . 5 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכסי התהליכים הארגוניים שעשו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ