תרשים ‭:11-2‬ תכנון ניהול סיכונים: תשומות, כלים ושי0ות ותפוקות