11.1 תכנון ניהול סיכונים

תכנון ניהול הסיכונים הוא התהליך להגדרת אופן הניהול של פעילויות ניהול הסיכונים עבור הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מבטיח שדרגת ניהול הסיכונים , הסוג והנראות יתאימו לסיכונים ולחשיבות הפרויקט עבור הארגון . תכנית ניהול הסיכונים חיונית לקשר עם כל בעלי העניין והכרחית כדי להשיג את הסכמתם ואת תמיכתם וכדי לוודא שתהליך ניהול הסיכונים זוכה לתמיכה ומבוצע בצורה תכליתית במשך חיי הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 11-2 תרשים 11-3 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תכנון קפדני ומפורש מגדיל את 0 יכו" ההצלחה של תהליכים אחרים לניהול סיכונים . התכנון חשוב גם כדי ל 0 פק את המשאבים הנדרשים , כדי לספק זמן לפעילויות ניהול הסיכונים וכדי לקבוע בסיס מוסכם להערכת הסיכונים . תהליך התכנון של ניהול הסיכונים צריך להתחיל כאשר הוגים פרויקט ולהסתיים בשלב מוקדם בתכנון הפרויקט .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ