11 ניהול סיכונים בפרויקט

ניהול סיכונים בפרויקט כולל את התהליכים שבהם מתכננים , מזהים ומנתחים את הסיכונים בפרויקט , מתכננים עבורם מענה ועוקבים אחריהם . מטרות ניהול הסיכונים בפרויקט הן להגדיל את ההסתברות להתרחשות אירועים חיוביים ואת השפעתם , ולהקטין את ההסתברות של אירועים שליליים בפרויקט ואת השפעתם . תרשים 11-1 סוקר את תהליכי ניהול הסיכונים בפרויקט , שהנם : 11 . 1 תכנון ניהול סיכונים - תהליך שבו מגדירים כיצד לבצע פעילויות ניהול סיכונים עבור פרויקט ; 11 . 2 זיהוי סיכונים - תהליך שבו קובעים אילו סיכונים עלולים להשפיע על הפרויקט ומתעדים את המאפיינים שלהם ; 11 . 3 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים - תהליך שבו מתעדפים סיכונים לצורך פעולות וניתוחים נוספים על ידי הערכת הסיכונים בשילוב ההסתברויות שיתרחשו והשלכותיהם ; 11 . 4 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים - תהליך שבו מנתחים באופן מספרי את ההשפעות של הסיכונים שזוהו על כלל מטרות הפרויקט ; 11 . 5 תכנון מענים לסיכונים - תהליך שבו מכינים אפשרויות ופעולות כדי להרחיב הזדמנויות ולצמצם איומים על מטרות הפרויקט ; 11 . 6 בקרת סיכונים - תהליך שבו מיישמים תכניות מענה לסיכונים , עוקבים אחר ס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ