10.3.3 בקרת תקשורת: תפוקות

10 . 3 . 3 . 1 מידע על ביצוע עבודה מתואר בסעיף . 4 . 4 . 1 . 5 מידע על ביצוע העבודה מארגן ומסכם את נתוני הביצוע שנאספו . נתוני ביצוע אלה מספקים לרוב מידע על סטטוס הפרויקט ועל התקדמותו ברמת הפירוט הנדרשת על ידי בעלי העניין השונים . מידע זה נמסר לאחר מכן לבעלי העניין המתאימים . 10 . 3 . 3 . 2 בקשות לשינויים מתוארות בסעיף . 4 . 3 . 3 . 3 תהליך בקרת התקשורת מניב לא פעם צורך בתיקונים , בפעולה ובהתערבות . כתוצאה מכך , בקשות לשינוי יופקו כתפוקה . בקשות אלה מעובדות באמצעות תהליך ביצוע של בקרת שינויים משולבת ( סעיף ( 4 . 5 ויכולות להביא לידי : תיקון או הכנה מחדש של אומדני עלות , רצפי פעילות , תאריכי לוח זמנים , דרישות משאבים וניתוח חלופות תגובה לסיכונים ; התאמות של תכנית ושל מסמכי ניהול פרויקט ; המלצות לפעולות מתקנות שעשויות להחזיר לתלם את הביצועים העתידיים הצפויים של הפרויקט עם התכנית לניהול פרויקט ; המלצות על פעולות מניעה שעשויות להפחית את הסבירות להופעת ביצועי פרויקט שליליים בעתיד . 10 . 3 . 3 . 3 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט תהליך בקרת התקשורת עשוי להוביל לעדכונים בתכנית ניהול התקשורת וכן לר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ