10.3.2 בקרת תקשורת: כלים ושיטות

10 . 3 . 2 . 1 מערכות ניהול מידע מערכת לניהול מידע מספקת עבור מנהל הפרויקט ערכת כלים סטנדרטיים שיאפשרו לו ללכוד , לאחסן ולהפיץ לבעלי העניין מידע על עלויות פרויקט , על התקדמות לוח הזמנים ועל הביצועים . חבילות תוכנה אחדות מאפשרות למנהל הפרויקט לאחד דוחות ממערכות שונות ומקלות את הפצת הדיווחים לבעלי העניין בפרויקט . דוגמאות לפורמטים של הפצה הן דיווח בטבלאות , ניתוח גיליונות נתונים ומצגות . אפשר להשתמש ביכולות גרפיות כדי ליצור מצגות ויזואליות של מידע על ביצוע הפרויקט . 10 . 3 . 2 . 2 חוות דעת מומחים לרוב מסתמכים על חוות דעת של מומחים כדי לאמוד את ההשפעה של תקשורת הפרויקט , את הצורך בפעולה או בהתערבות , את הפעולות שיש לנקוט , את האחריות לנקיטת פעולות כאלה ואת מסגרת הזמן לנקיטת הפעולה . אפשר שיהיה צורך להשתמש בחוות דעת של מומחים לגבי פרטים טכניים ו / או ניהוליים ואפשר שיספקו אותה קבוצה או יחיד כלשהם בעלי ידע או הכשרה מקצועיים , כגון : יחידות אחרות בתוך הארגון ; יועצים ; בעלי עניין , לרבות לקוחות או מתני חסות ; התאחדויות מקצועיות או טכניות ; קבוצות בענף התעשייה ; מומחי תוכן ; משרד ניהול פרויקט...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ