10.3.1 בקרת תקשורת: תשומות

10 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט מתארת את אופן ביצוע הפרויקט , את המעקב ואת הבקרה אחריו וכן את אופן סגירתו . היא מספקת מידע רב ערך לתהליך בקרת התקשורת , למשל : דרישות התקשורת של בעלי עניין ; 0 יבה להפצת המידע ; מסגרת הזמנים והתדירות של הפצת המידע הנדרש ; היחיד או הקבוצה האחראים למסירת המידע ; היחיד או הקבוצה שמקבלים את המידע . 10 . 3 . 1 . 2 תקשורת פרויקט מתוארת בסעיף . 10 . 2 . 3 . 1 תהליך בקרת התקשורת כולל את הפעילויות הנדרשות כדי לעקוב אחר מידע ותקשורת , כדי לפעול על פיהם וכדי לפרסמם לבעלי העניין . תקשורת הפרויקט מגיעה ממקורות רבים ויכולה להשתנות בפורמט , ברמת הפירוט , בדרגת הרשמיות ובמידת החיסיון . תקשורת פרויקט יכולה לכלול , בין היתר : סטטוס תוצרים ; התקדמות לוח הזמנים ; עלויות שנצברו . 10 . 3 . 1 . 3 יומן סוגיות מתואר בסעיף . 13 . 3 . 3 . 1 יומן הסוגיות משמש לתיעוד פתרון הסוגיות ולמעקב אחריו . אפשר להשתמש בו כדי לסייע בתקשורת וכדי להבטיח הבנה משותפת של הסוגיות . יומן כתוב מתעד ומסייע במעקב אחר האחראי לפתרון סוגיות ספציפיות עד לתאר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ