תרשים ‭:10-7‬ בקרת תקשורת: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות