10.3 בקרת תקשורת

בקרת התקשורת היא התהליך של שליטה ובקרה על התקשורת במהלך כל מחזור חיי הפרויקט , שמטרתו להבטיח מענה לצורכי המידע של בעלי הענ"ן בפרויקט . היתרון העיקרי הטמון בתהליך הוא שתהליך זה מבטיח זרימת מידע אופטימלית בין כל המשתתפים בתקשורת בכל רגע נתון . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 10-7 תרשים 10-8 הוא תרשים הזרימה של תהליך בקרת התקשורת . תהליך בקרת התקשורת יכול לעורר הישנות של תהליכי תכנון ניהול התקשורת ו / או ניהול תקשורת . הישנות זו ממחישה את אופיים הרציף של תהליכי ניהול התקשורת בפרויקט . רכיבי תקשורת מסוימים , כגון סוגיות או מחווני ביצוע עיקריים ( לדוגמה , לוח זמנים בפועל לעומת מתוכנן , עלות ואיכות , ( עשויים לעורר תיקון מיידי , ואילו אחרים לא . את השפעתה של תקשורת הפרויקט ואת השלכותיה מן הראוי להעריך בקפידה ולבקר כדי להבטיח שההודעה הנכונה נמסרת לקהל הנכון במועד הנכון .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ