10.2.3 ניהול תקשורת: תפוקות

10 . 2 . 3 . 1 תקשורת הפרויקט תהליך ניהול התקשורת כולל את הפעילויות הנדרשות ליצירת מידע , להפצתו , לקבלתו , לאישורו ולהבנתו . תקשורת הפרויקט יכולה לכלול , בין היתר , דוחות ביצועים , סטטוס תוצרים , התקדמות לוח הזמנים ועלויות שנצברו . תקשורת הפרויקט יכולה להיות מגוונת מאוד והיא מושפעת , בין היתר , מגורמים דוגמת דחיפותה והשפעתה של ההודעה , שיטת מסירתה ורמת חסיונה . 10 . 2 . 3 . 2 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט תכנית ניהול הפרויקט מספקת מידע על תכניות הב 0 י 0 של הפרויקט , על ניהול התקשורת ועל ניהול בעלי העניין . כל אחד מתחומים אלה יכולים לחייב עדכונים שיהיו מבוססים על הביצועים הנוכחיים של הפרויקט לעומת תכנית הבסיס למדידת הביצועים Performance measurement ) baseline - . ( PMB תכנית הבסיס למדידת הביצועים היא תכנית מאושרת למלאכת הפרויקט שאליה משווים את ביצוע הפרויקט , וסטיות נמדדות לבקרת ההנהלה . תכנית הבסיס למדידת הביצועים מאחדת לרוב תכולה , לוח זמנים ופרמטרי עלות של פרויקט , אך יכולה לכלול גם פרמטרים טכניים ואיכותיים . 10 . 2 . 3 . 3 עדכונים למסמכי פרויקט מסמכי הפרויקט שעשויים להתעדכן הם , בין...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ