10.2.2 ניהול תקשורת: כלים ושיטות

10 . 2 . 2 . 1 טכנולוגיית תקשורת מתוארת בסעיף . 10 . 1 . 2 . 2 בחירת טכנולוגיית תקשורת היא שיקול חשוב בתהליך ניהול התקשורת . היות שהטכנולוגיה יכולה להיות שונה מאוד מפרויקט אחד למשנהו וגם במהלך חייו של פרויקט , יש להבטיח שהתקשורת שנבחרה מתאימה עבור המידע הנמסר . 10 . 2 . 2 . 2 מודלים של תקשורת מתוארים בסעיף . 10 . 1 . 2 . 3 בחירת מתארי התקשורת היא שיקול חשוב בתהליך זה . היות שהמרכיבים בתקשורת תורמים כולם לתהליך תקשורת תכליתי ויעיל , יש להבטיח בחירה במודל תקשורת מתאים לפרויקט המבוצע וזיהוי מחסומים ( רעשים ) וניהולם . 10 . 2 . 2 . 3 שיטות תקשורת מתוארות בסעיף . 10 . 1 . 2 . 4 בחירת שיטות התקשורת היא שיקול חשוב בתהליך זה . היות שיכולים להיות מכשולים ואתגרים אפשריים רבים בתהליך זה , יש להבטיח שהמידע שנוצר והופץ התקבל והובן כדי לאפשר תגובה ומשוב . 10 . 2 . 2 . 4 מערכות ניהול מידע מידע פרויקנואל' מנוהל ומופץ באמצעות כלים שונים , ובהם : ניהול מסמכים מודפסים : מכתבים , מזכרים , דוחות והודעות לעיתונות ; ניהול תקשורת אלקטרונית : דוא " ל , פקס , הודעה קולית , טלפון , שיחת ועידה , ועידת חחי , אתרי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ