10.2.1 ניהול תקשורת: תשומות

10 . 2 . 1 . 1 תכנית ני הול תקשורת מתוארת בסעיף . 10 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול התקשורת מתארת את אופן התכנון , הבנייה , המעקב והבקרה של התקשורת בפרויקט . 10 . 2 . 1 . 2 דוחות ביצוע עבודה מתואר בסעיף . 4 . 4 . 3 . 2 דוחות ביצוע עבודה מכילים מידע על ביצועי הפרויקט ועל סטטוס הפרויקט , שאפשר להשתמש בו כדי להנחות דיון וכדי ליצור תקשורת . כדי לשפר את התהליך , חשוב שהדוחות יהיו מקיפים , מדויקים וזמינים בזמן המתאים . 10 . 2 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים "חוד"ם לארגון שיכולים להשפיע על תהליך ניהול תקשורת הם , בין היתר : תרבות ארגונית ומבנה ארגוני ; תקנים ותקנות ממשלתיים או של ענפי תעשייה ; מערכת מידע לניהול פרויקט . 10 . 2 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכסי התהליכים הארגוניים שיכולים להשפיע על תהליך ניהול התקשורת הם , בין היתר :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ