תרשים ‭:10-5‬ ניהול תקשורת: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות