10.2 ניהול תקשורת

ניהול תקשורת הוא תהליך של יצירה , איסוף , הפצה , אחסון , שליפה והסדרה מיטבית של מידע על אודות הפרויקט בהתאם לתכנית ניהול התקשורת . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מאפשר זרימת תקשורת יעילה ואפקטיבית בין בעלי העניין בפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 10-5 תרשים 10-6 הוא תרשים זרימת המידע של תהליך ניהול התקשורת . תהליך זה אינו משמש רק להפצת מידע רלוונטי . מטרתו לוודא כי המידע הנמסר לבעלי העניין בפרויקט הופק בצורה נאותה , התקבל והובן כהלכה . התהליך גם מעניק לבעלי העניין הזדמנויות לבקש בקשות לקבלת מידע נוסף , הבהרה ודיון . שיטות ושיקולים לניהול תקשורת תכליתית הם , בין היתר : מודלים של שולח-נמען - משלבים מעגלי משוב כדי לספק הזדמנויות לאינטראקציה / השתתפות ולהסיר מחסומי תקשורת ; בחירת מדיה - בהתאם למצב מחליטים מתי להודיע בכתב לעומת הודעה בעל פה , מתי להכין מזכר בלתי רשמי לעומת הכנת דוח רשמי ומתי לתקשר פנים מול פנים לעומת תקשורת בדוא"ל ; סגנון כתיבה - שימוש נאות בפעיל לעומת סביל , מבנה משפט ובחירת מילים ; שיטות ניהול פגישות - הכנת סדר יום והתמודדות עם מח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ