10.1.2 תכנון ניהול תקשורת: כלים ושיטות

10 . 1 . 2 . 1 ניתוח דרישות תקשורת ניתוח דרישות התקשורת קובע את צורכי המידע של בעלי העניין בפרויקט . דרישות אלה מוגדרות על ידי שילוב סוג ופורמט המידע הנחוץ וניתוח ערכו של מידע זה . יש להשתמש במשאבי הפרויקט רק כדי להעביר מידע שתורם להצלחתו של הפרויקט או כאשר חוסר מידע עלול להוביל לכישלון . מנהל הפרויקט צריך לשקול גם את מ 0 פר ערוצי התקשורת האפשריים כסמן למורכבות התקשורת בפרויקט . מספרם הכולל של ערוצי התקשורת האפשריים הוא -1 )/ 2 רו ) רו . רו מציין את מ 0 פר בעלי העניין . כך , לדוגמה , לפרויקט שיש בו עשרה בעלי עניין יש 10 ( 10-1 )/ 2 = 45 ערוצי תקשורת אפשריים . לכן , רכיב מפתח בתכנון בפועל של תקשורת הפרויקט הוא לקבוע ולהגביל מי יתקשר עם מי ומהו המידע שיקבל כל אחד . מקורות מידע שבהם נהוג להשתמש כדי לזהות את דרישות התקשורת של הפרויקט ולהגדיר אותן הם , בין היתר : תרשימים ארגוניים ; קשרי האחריות בין המבנה הארגוני של הפרויקט לבין בעלי העניין ; דיסציפלינות , מחלקות ותחומי המומחיות המעורבים בפרויקט ; לוגיסטיקה הנוגעת למספר האנשים המעורבים בפרויקט ולאתרים שבהם הם נמצאים ; צורכי מידע פנימיים ( לד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ