10.1.1 תכנון ניהול תקשורת: תשומות

10 . 1 . 1 . 1 תכנית ניה ול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט מספקת מידע על אופן ביצוע הפרויקט , על המעקב אחריו , על בקרתו ועל אופן סגירתו . 10 . 1 . 1 . 2 רשימת בעלי עניין מתוארת ב 0 עיף . 13 . 1 . 3 . 1 רשימת בעלי העניין מ 0 פקת את המידע הדרוש לתכנון התקשורת עם בעלי העניין בפרויקט . 10 . 1 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 יש קשר הדוק בין תהליך התכנון של ניהול התקשורת ובין גורמים סביבתיים של הארגון , מאחר שלמבנה הארגוני תהיה השפעה רבה על דרישות התקשורת של הפרויקט . כל הגורמים הסביבתיים של הארגון המתוארים בסעיף 2 . 1 . 5 באים לידי ביטוי כתשומות לתהליך זה , מאחר שנדרש להתאים את התקשורת לסביבת הפרויקט . 10 . 1 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 כל נכסי התהליכים הארגוניים המתוארים בסעיף 2 . 1 . 4 משמשים תשומות לתהליך התכנון של ניהול התקשורת . מביניהם , הלקחים שהופקו והמידע ההיסטורי הם בעלי חשיבות מיוחדת מאחר שביכולתם להציע תובנות על החלטות שהתקבלו בנושאי תקשורת ועל תוצאותיהן של החלטות אלה בפרויקטים קודמים דומים . אפשר ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ