10.1 תכנון ניהול תקשורת

תכנון ניהול התקשורת הוא תהליך של פיתוח גישה נאותה ותכנית עבור תקשורת הפרויקט בהתב 00 על צורכי המידע של בעלי העניין , על דרישותיהם ועל נכ 0 ים ארגוניים זמינים . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מזהה ומתעד את הגישה שבה יש לתקשר עם בעלי העניין באופן האפקטיבי והיעיל ביותר . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 10-2 תרשים 10-3 הוא תרשים הזרימה של תהליך תכנון ניהול התקשורת . תכנון תקשורת הפרויקט חשוב עבור הצלחתו של כל פרויק . 0 תכנון תקשורת לקוי עלול להוביל לבעיות דוגמת עיכובים בהעברת מסרים , העברת מידע לקהל הלא נכון או תקשורת בלתי מספקת עם בעלי עניין ואי-הבנות או פרשנות שגויה של הודעה שנמסרה . ברוב הפרויקטים , תכנון התקשורת מתבצע בשלבים מוקדמים מאוד , למשל במהלך הכנת התכנית לניהול הפרויקט . הדבר מאפשר להקצות עבור פעילויות התקשורת משאבים מתאימים , כגון זמן ותקציב . תקשורת תכליתית פירושה אספקת מידע בפורמט הנכון , בזמן הנכון ועבור הקהל הנכון . מדובר בתקשורת בעלת ההשפעה הנכונה , שפירושה לספק את המידע הנחוץ בלבד . אף כי בכל הפרויקטים קיים הצורך לתקשר מידע על הפרויקט...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ