9.4.2 ניהול צוות פרויקט: כלים ושיטות

9 . 4 . 2 . 1 תצפיות ושיחות תצפיות ושיחות נועדו כדי לשמור על קשר עם איכות העבודה והגישה של חברי צוות הפרויקט . צוות ניהול הפרויקט עוקב אחר ההתקדמות לקראת השגת תוצרי הפרויקט , אחר הישגים שמסבים גאווה לחברי הצוות ואחר סוגיות בינא'שיות . 9 . 4 . 2 . 2 ה ערכות ביצועי פרויקט המטרות של ביצוע הערכות הביצועים במהלך פרויקט הן , בין היתר , הבהרה של תפקידים ותחומי אחריות , מתן משוב בונה לחברי הצוות , חשיפת סוגיות לא ידועות או לא פתורות , הכנת תכניות הדרכה אישיות והצבת יעדים ספציפיים לתקופות עתידיות . הצורך בהערכות פרויקט רשמיות או בלתי רשמיות תלוי במשך הפרויקט , במורכבותו , במדיניות הארגונית , בדרישות חתה העבודה ובכמות התקשורת השוטפת ואיכותה . 9 . 4 . 2 . 3 ני הול מחלוקות לא ניתן למנוע מחלוקות בסביבת עבודה . המקורות למחלוקות הם , בין היתר , משאבים נדירים , עדיפויות תזמון וסגנונות עבודה איש"ם . את כמות המחלוקות מפחיתים כללי היסוד של הצוות , נורמות הקבוצה ושיטות ניהול פרויקט מבוססות כמו תכנון תקשורת והגדרת תפקידים . ניהול מחלוקות מוצלח מוביל לתפוקה גבוהה יותר וליחסי עבודה טובים יותר . כשמנהלים את ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ