9.4.1 ניהול צוות פרויקט: תשומות

9 . 4 . 1 . 1 תכנית ני הול משאבי אנוש מתוארת בסעיף . 9 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול משאבי אנוש מנחה כיצד להגדיר את משאבי האנוש , לאייש אותם , לנהל אותם , לבקר אותם ובסופו של דבר לשחרר אותם . היא כוללת , בין היתר : תפקידים ותחומי אחריות ; מבנה ארגוני של הפרויקט ; תכנית ניהול איוש . 9 . 4 . 1 . 2 מינויים לצוות פרויקט מתוארים בסעיף . 9 . 2 . 3 . 1 מינויים לצוות הפרויקס מספקים תיעוד שכולל את רשימת חברי צוות הפרויקט . 9 . 4 . 1 . 3 הערכות ביצועי צוות מתוארות בסעיף . 9 . 3 . 3 . 1 צוות ניהול הפרויקט מעריך באופן שוטף , בצורה רשמית ובלתי רשמית , את ביצועי צוות הפרויקט . באמצעות הערכה רציפה של ביצועי צוות הפרויקט , אפשר לפעול כדי לפתור בעיות , לשנות את התקשורת , לטפל במחלוקות ולשפר את היחסים בצוות . 9 . 4 . 1 . 4 יומן סוגיות במהלך ניהול צוות הפרויקט מתעוררות סוגיות . יומן הסוגיות יכול לשמש לצורך תיעוד ומעקב אחר מי שאחראי לפתרון של סוגיות ספציפיות עד לתאריך היעד . 9 . 4 . 1 . 5 דיווחי ביצוע עבודה מתוארים בסעיף . 4 . 4 . 3 . 2 דיווחי ביצוע עבודה מתעדים את סטטוס הפרויקט העדכני בהשוואה לתחזיות הפרויקט ....  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ