תרשים ‭:9-11‬ ניהול צוות פרויקט: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות