9.3.3 פיתוח צוות פרויקט: תפוקות

9 . 3 . 3 . 1 הערכות ביצועי צוות בזמן שעוסקים במאמצי פיתוח צוות הפרויקט , ובכלל זה הדרכה , בניית צוות ומיקום משותף , צוות ניהול הפרויקט מעריך הערכות רשמיות ובלתי רשמיות של תכליתיות צוות הפרויקט . אסטרטגיות ופעילויות תכליתיות לפיתוח הצוות אמורות לשפר את ביצועי הצוות , וכך להגדיל את הסיכויים להשיג את מטרות הפרויקט . כל הצדדים המתאימים צריכים לקבוע תבחינים להערכת ביצועי הצוות ולשלבם בתשומות של פיתוח צוות הפרויקט . את הביצועים של צוות מצליח מודדים במונחים של הצלחה טכנית על פי מטרות הפרויקט המוסכמות ( לרבות רמות איכות , ( ביצועים לפי לוח הזמנים של הפרויקט ( סיום במועד ) וביצועים לפי תקציב ( סיום במסגרת האילוצים הכספיים . ( צוותים עם ביצועים מעולים מאופיינים בתוצרים שהם מוכווני משימה ומוכוונ' תוצאות . הערכת התכליתיות של הצוות יכולה לכלול מחוונים דוגמת : שיפורים במיומנויות שמאפשרות לאנשים לבצע משימות ביעילות רבה יותר ; שיפור הכישורים שיכולים לסייע לצוות לתפקד טוב יותר ; שיעור תחלופת עובדים נמוך יותר ; לכידות מוגברת של הצוות . חברי הצוות משתפים מידע וניסיון בצורה פתוחה ועוזרים זה לזה לשפר את ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ