9.3.1 פיתוח צוות פרויקט: תשומות

9 . 3 . 1 . 1 תכנית ני הול משאבי אנוש מתוארת בסעיף . 9 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול משאבי האנוש מנחה כיצד להגדיר את משאבי האנוש של הפרויקט , לאייש אותם , לנהל אותם , לבקר אותם ובסופו של דבר לשחרר אותם . היא מזהה אסטרטגיות הדרכה ותכניות לפיתוח צוות הפרויקט . אפשר להוסיף לתכנית סעיפים כגון תגמולים , משוב , הדרכה נוספת ופעולות משמעת כתוצאה מהערכות שוטפות של ביצועי הצוות וצורות אחרות של ניהול צוות הפרויקט . 9 . 3 . 1 . 2 מינויים לצוות הפרויקט מתוארים בסעיף . 9 . 2 . 3 . 1 צוות הפרויקט מתחיל ברשימה של חברי צוות הפרויקט . מסמכי מינויים לצוות הפרויקט מזהים את האנשים שנמצאים בצוות . 9 . 3 . 1 . 3 לוחות שנה למשאבים מתוארים בסעיף . 9 . 2 . 3 . 2 לוחות שנה למשאבים מזהים את הזמנים שבהם חברי הצוות יכולים להשתתף בפעילויות פיתוח הצוות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ