תרשים ‭:9-9‬ פיתוח צוות פרויקט: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות