9.3 פיתוח צוות פרויקט

פיתוח צוות הפרויקט הוא תהליך של שיפור יכולות , ירו 0 י גומלין בין חברי הצוות וסביבת העבודה של הצוות שמטרתו לשפר את ביצועי הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מניב עבודת צוות משופרת , מגביר כישורים ומיומנויות בינאישיות , מניע עובדים , מקטין שיעורי תחלופה בקרב הצוות ומשפר את ביצועי הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 9-9 תרשים 9-10 הוא תרשים הזרימה של התהליך . מנהלי הפרויקט צריכים לרכוש מיומנויות כדי לזהות , לבנות , לתחזק , להחדיר מוטיבציה , להוביל ולעורר השראה בקרב צוותי הפרויקט . המטרה היא להשיג ביצועים מעולים ולעמוד ביעדים . עבודת הצוות היא גורם קריטי עבור הצלחת הפרויקט , ופיתוח צוותי פרויקט אפקטיביים הוא אחד מתחומי האחריות העיקריים של מנהל הפרויקט . מנהלי הפרויקט צריכים ליצור סביבה המקלה את העבודה על הצוות . עליהם להחדיר מוטיבציה באנשי הצוות כל הזמן על ידי אספקה של אתגרים והזדמנויות , לתת להם משוב בעת הנכונה ותמיכה לפי הצורך , להכיר בביצועים טובים ולתגמל עליהם . ניתן להשיג ביצועי צוות טובים אם נוקטים תקשורת פתוחה ואפקטיבית , יוצרים הזדמנוי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ