9.2.3 גיוס צוות פרויקט: תפוקות

9 . 2 . 3 . 1 מינויים לצוות הפרויקט הפרויקט מאויש כשמממנים את העובדים המתאימים לצוות . תיעוד המינויים עשוי לכלול מדריך של צוות הפרויקט , מזכרים לחברי הצוות ושמות שהוכנסו לחלקים אחרים של התכנית לניהול הפרויקט , כגון תרשימי ארגון של הפרויקט ולוחות זמנים . 9 . 2 . 3 . 2 לוחות שנה למשאבים לוחות שנה למשאבים מתעדים את פרקי הזמן שבהם כל חבר בצוות הפרויקט זמין לעבוד על הפרויקט . כדי להכין לוח זמנים מהימן ( סעיף ( 6 . 6 . 3 . 1 יש להבין את אילוצי הזמינות ולוח הזמנים של כל אדם , לרבות אזורי זמן , שעות עבודה , זמני חופשה , חגים מקומ"ם ומחויבויות לפרויקטים אחרים . 9 . 2 . 3 . 3 עדכונים לתכנית ניהול פרויקט מרכיבי התכנית לניהול הפרויקט שעשויים להתעדכן הם , בין השאר , התכנית לניהול משאבי האנוש . לדוגמה , אדם שמונה לתפקיד מוגדר מראש עשוי שלא למלא את כל דרישות האיוש המפורטות בתכנית ניהול משאבי האנוש . במקרים של אי-התאמה , יש לעדכן את התכנית לניהול הפרויקט ולשנות את מבנה הצוות , את תפקידים או את תחומי אחריות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ