9.2.2 גיוס צוות פרויקט: כלים ושיטות

9 . 2 . 2 . 1 הצבת אנשים מוקדמת כאשר בוחרים את חברי צוות הפרויקט מראש , הם נחשבים כמי שהוצבו מוקדם . הצבה מוקדמת מתרחשת כשהשתתפותם של אנשים מסוימים בפרויקט הובטחה כחלק מהצעה תחרותית , כשהפרויקט תלוי במומחיותם של אנשים מסוימים , או כשמ 0 מך ייזום הפרויקט מגדיר הצבות צוות מסוימות . 9 . 2 . 2 . 2 משא ומתן בפרויקטים רבים מתרחש משא ומתן על הצבת אנשים לפרויקט . לדוגמה , צוות ניהול הפרויקט עשוי להידרש לשאת ולתת עם : מנהלים פונקציונאליים , כדי להבטיח שהפרויקט מקבל אנשים בעלי יכולות הולמות במסגרת הזמן הדרוש ושחברי צוות הפרויקט יוכלו , ירצו ויאושרו לעבוד על הפרויקט עד להשלמת הנושאים שאחריותם ; צוותי ניהול פרויקט אחרים בארגון המבצע , כדי להקצות בצורה נאותה משאבי אנוש נדירים או מיוחדים ; ארגונים חיצוניים , ספקים , מוכרים , קבלנים ועוד , כדי להשיג משאבי אנוש מתאימים , נדירים , בעלי מומחיות , בעלי הכשרה , מוסמכים או מיוחדים . יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למדיניות , לשיטות , לתהליכים , לקווים מנחים , לחוקים ולתבחינים אחרים שנוגעים למשא ומתן חיצוני . יכולתו של צוות ניהול הפרויקט להשפיע על אחרים ממלאת תפק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ