9.2.1 גיוס צוות פרויקט: תשומות

9 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול משאבי אנוש מתוארת בסעיף . 9 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול משאבי האנוש מספקת הנחיה כיצד לזהות את משאבי האנוש של הפרויקט , לאייש אותם , לנהל אותם ולשחרר אותם . התכנית כוללת : תפקידים ותחומי אחריות המגדירים את המשרות , את המיומנויות ואת היכולות הנדרשות לפרויקט ; תרשימי ארגון של הפרויקט , שמצוין בהם מספר האנשים הנדרשים לפרויקט ; תכנית ניהול איוש המפרטת את התקופות שבהן נדרש כל חבר צוות פרויקט ומידע נוסף החשוב לצורך גיוס צוות הפרויקט . 9 . 2 . 1 . 2 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון שמשפיעים על תהליך הגיוס של צוות הפרויקט הם , בין היתר : מידע קיים על משאבי אנוש ובכלל זה זמינות , רמות היכולות , ניסיון קודם , מידת העניין בעבודה בפרויקט ושיעור העלות שלהם ; מדיניות ניהול כוח האדם כגון זו המשפיעה על מיקור חוץ ; מבנה ארגוני כפי שמתואר בסעיף ; 2 . 3 . 1 מיקום משותף או ריבוי מיקומים . 9 . 2 . 1 . 3 נכסי תהליכים ארגוניים מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 4 נכסי התהליכים הארגוניים שמשפיעים על תהליך הגיוס של צוות הפרויקט הם , בין היתר , הנהלים התק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ