9.2 גיוס צוות פרויקט

גיוס צוות הפרויקט הוא התהליך שבו מוודאים את מידת הזמינות של משאבי האנוש ומשיגים את הצוות הדרוש להשלמת משימות הפרויקט . תהליך זה מורכב מהתוויה ומהכוונה של בחירת הצוות ומהטלת אחריות , שמטרתן להרכיב צוות מצליח . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 9-7 תרשים 9-8 הוא תרשים הזרימה של התהליך . צוות ניהול הפרויקט עשוי לשלוט ועשוי שלא לשלוט בצורה ישירה על בחירת חברי הצוות הודות להסכמי מיקוח קבוצתיים , שימוש בעובדי קבלן , סביבת פרויקט מטריציונית , יחסי כפיפות ודיווח פנימיים או חיצוניים או סיבות אחרות . בעת גיוס צוות הפרויקט חשוב להביא בחשבון את הגורמים הבאים : מנהל הפרויקט או צוות ניהול הפרויקט צריכים לשאת ולתת באופן תכליתי ולהשפיע על מי שיכול לספק את משאבי האנוש הדרושים לפרויקט ; כישלון בהשגת משאבי האנוש הדרושים לפרויקט עלול להשפיע על לוחות הזמנים של הפרויקט , על התקציבים , על שביעות הרצון של הלקוח , על האיכות ועל הסיכונים . משאבי אנוש בלתי מספיקים או יכולות בלתי מספיקות יכולים להפחית את סיכויי ההצלחה , ובתרחיש הגרוע ביותר , עלולים להביא לביטול הפרויקט ; אם משאבי האנוש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ