9.1.3 תכנון ניהול משאבי אנוש: תפוקות

9 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול משאבי אנוש התכנית לניהול משאבי האנוש , שהנה חלק מהתכנית לניהול הפרויקט , מנחה כיצד להגדיר את משאבי האנוש של הפרויקט , לאייש אותם , לנהל אותם ובסופו של דבר לשחרר אותם . התכנית לניהול משאבי האנוש והמהדורות העוקבות שלה הן גם תשומות של התהליך להכנת התכנית לניהול פרויקט . תכנית ניהול משאבי האנוש כוללת , בין היתר : תפקידים ותחומי אחריות - בעת פירוט התפקידים ותחומי האחריות הנדרשים להשלמת הפרויקט יש להתייחס לסעיפים הבאים : 0 תפקיד - התפקיד בפרויקט שאדם מקבל על עצמו או שמוטל עליו . דוגמאות לתפקידים בפרויקט הן מהנדס אזרחי , אנליסט עסקי ומתאם בדיקות . יש לתעד את בהירות התפקיד בכל הנוגע לסמכויות , לתחומי האחריות ולגבולות ; 0 0 מכות - הזכות להשתמש במשאבי הפרויקט , לקבל החלטות , לחתום על אישורים , לקבל תוצרים ולהשפיע על אחרים לבצע את מלאכת הפרויקט . דוגמאות להחלטות שמחייבות סמכות ברורה הן בחירת שיטה להשלמת פעילות , מתן אישורי איכות ואופן המענה לסטיות מהפרויקט . חברי הצוות פועלים בצורה מיטבית כשרמות הסמכות האישיות שלהם תואמות לתחומי האחריות האישיים שלהם ; 0 אחריות - החובות ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ