9.1.2 תכנון ניהול משאבי אנוש: כלים ושיטות

9 . 1 . 2 . 1 תרשימי מבנה ארגוני ותיאורי תפקיד קיימות תבניות שונות לתיעוד התפקידים של חברי הצוות ותחומי אחריותם . רוב התבניות שייכות לאחד משלושה סוגים ( תרשים "ה : ( 9-4 ררכ , מטריצה ומוכוון 0 ק 0 ס . בנוסף , רושמים כמה ממינוי התפקידים בפרויקט בתכניות משנה , כמו התכניות לניהול סיכונים , איכות או תקשורת . בין שמיישמים שיטה זו ובין שמיישמים שיטה אחרת , המטרה היא להבטיח שיש בעלים מוגדרים לכל חבילת עבודה ושכל חברי הצוות מבינים את תפקידיהם ואת תחומי האחריות שלהם כהלכה . לדוגמה , אפשר להשתמש במבנה הייררכ כדי לייצג תפקידים במבט-על , ואילו מבנה מוכוון טקסט עשוי להתאים יותר לתיעוד תחומי אחריות מפורטים . תרשימים ה"ררכ - ם" במבנה תרשים של ארגון מסורתי אפשר להשתמש כדי להציג תפקידים ומערכות יחסים בצורה גרפית , מלמעלה-למטה . מבני תכולת עבודה , ( WBS ) שנועדו להראות איך תוצרי הפרויקט מתפרקים לחבילות עבודה , מאפשרים להציג תחומי אחריות כלליים . בעוד מבנה תכולת העבודה מראה פירוק של תוצרי הפרויקט , מבנה ארגוני מפורט ( OBS ) מסודר לפי המחלקות , היחידות או הצוותים הקיימים בארגון . את פעילויות הפרויקט או את...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ