9.1.1 תכנון ניהול משאבי אנוש: תשומות

9 . 1 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול הפרויקט משמשת לצורך הכנת תכנית ניהול משאבי האנוש המתוארת בסעיף . 9 . 1 . 3 . 1 במידע המשמש להכנת תכנית ניהול משאבי האנוש נכללים , בין היתר : מחזור ח" הפרויקט והתהליכים ש"ושמו בכל שלב ; אופן ביצוע העבודה להשגת מטרות הפרויקט ; תכנית ניהול שינויים המתעדת את אופן השליטה והבקרה אחר השינויים ; תכנית ניהול תצורה המתעדת כיצד יבוצע ניהול התצורה ; אופן שמירת השלמות של תכניות הבסיס לפרויקט ; צרכים ושיטות תקשורת בין בעלי העניין . 9 . 1 . 1 . 2 דרישות משאבים לפעילות מתוארות ב 0 עיף . 6 . 4 . 3 . 1 בתכנון משאבי האנוש נעשה שימוש בדרישות משאבים לפעילות כדי לקבוע את צורכי משאבי האנוש של הפרויקט . הדרישות הראשוניות לגבי חברי צוות הפרויקט הדרושים ויכולותיהם מעובדות ומפורטות בהדרגה כחלק מהתהליך של תכנון ניהול משאבי האנוש . 9 . 1 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים ב 0 עיף . 2 . 1 . 5 הגורמים הסביבתיים של הארגון שעשויים להשפיע על תהליך תכנון ניהול משאבי אנוש הם , בין היתר : תרבות ומבנה ארגוניים ; משאבי אנוש קיימים ; פיזור גיאוג...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ