תרשים ‭:9-2‬ תכנון ניהול משאבי אנוש: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות