9.1 תכנון ניהול משאבי אנוש

תכנון ניהול משאבי האנוש הוא התהליך לזיהוי ולתיעוד של תפקידים , תחומי אחריות ומיומנויות נדרשות , להגדרת יח 0 י כפיפות וליצירת תכנית לניהול איוש . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא קובע תפקידים ותחומי אחריות בפרויקט , תרשימים של המבנה הארגוני של הפרויקט ואת התכנית לניהול איוש ובכלל זה את לוח הזמנים לגיו 0 הצוות ושחרורו . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 9-2 תרשים 9-3 הוא תרשים הזרימה של התהליך . תכנון משאב האנוש משמש כדי לקבוע ולזהות משאבי אנוש בעלי מיומנויות הנדרשות עבור הצלחת הפרויקט . תכנית ניהול משאבי האנוש מתארת את ההתייחסות ואת המבנה של תפקידים ותחומי אחריות , של קשרי דיווח ושל ניהול איוש במסגרת הפרויקט . התכנית כוללת גם את תכנית ניהול האיוש לרבות לוחות זמנים לגיוס עובדים ושחרורם , זיהוי צורכי הדרכה , אסטרטגיות לבניית צוות , תכניות הכרה ותגמולים , שיקולי התאמה , סוגיות בטיחות והשפעות של התכנית לניהול האיוש על הארגון . בתכנון משאבים תכליתי יש להביא בחשבון את זמינות המשאבים המוגבלים ואת התחרות עליהם . אפשר לייעד תפקידים בפרויקט לצוותים או לחברי צוות ....  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ